Beställ en bild på en gravsten för 350 kr!

Order a picture of a tombstone for 35 Euros!

Du kanske vet att någon anhörig ligger begravd här på Norra begravningsplatsen, men har ingen möjlighet att själv komma hit för att besöka platsen eller ta en bild av graven och dess sten? Då kan du få hjälp av mig, Anders Arhammar, jag fotograferar den grav du söker och skickar bilderna digitalt. Kostnaden är 350 SEK för bild på stenen och den omgivning den finns i. Beställning görs på info@norrabegravningsplatsen.se

You may know that a relative is buried here at the Northern Cemetery in Stockholm, but have no opportunity to come here yourself to visit the site or take a picture of the grave and its stone? Then you can get help from me, Anders Arhammar, I photograph the grave you are looking for and send the pictures digitally. The cost is 35 € for a picture of the stone and the surroundings it is in. Ordering is done at info@norrabegravningsplatsen.se

Kontakta mig

Jag heter Anders Arhammar och driver detta som ett hobbyprojekt. Det är en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte. Har du några frågor eller kommentarer om denna hemsida, så kan du kontakta mig via mail på info@norrabegravningsplatsen.se

Hitta hit

Hållplatser med access till kyrkogården:
Östra sidan: Haga norra – Linvävartorpet – Haga södra Västra sidan: Industrivägen
Norra sidan: Hagalund , Solna station (en bit att gå)
Södra sidan: Karolinska sjukhuset -Prostvägen
Här finner du SL reseplanerare.

Läs bloggen

Vill du följa mitt vetenskapliga arbete så ska du läsa min blogg där jag berättar om hur arbetet fortskrider med min ideella vetenskapliga framställning.

 

Kontakta begravningsplatsen

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning och Norra begravningsplatsen kan nås via
den här länken på Stockholms webbplats.
Eller maila till kyrkogårdens kundtjänst.

Hitta andra svenska gravar

SvenskaGravar – Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos för närvarande 35 kyrkogårdsförvaltningar. Bland annat från Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, Linköping, Karlstad.
Gravar.se – Här finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, främst landsbygd.
Gravstensinventeringen – Gravstenar från huvudsakligen från före år 1900.

Var finns graven

Här kan du se var ett urval berömda människor ligger begravda. Jag fyller på med namn allteftersom. Vill du hitta annan information om gravar i Stockholm så är hittagraven en bra plats att börja leta.

Konsten på kyrkogården

 

Det finns stor konst på kyrkogården, och jag letar upp den allteftersom. Nu börjar vi närma oss 800 gravstenar och konstverk.
Statyer av Milles, Eldh och Taube döljs bakom buskar och under träd.