staty
Här finns en lekplats där ingen leker denna tidiga vår. Trots träskulpturens uppenbara lekpotential, är det alldeles tyst.
Liksom de stora nya monumenten har fått sin plats i sydvästra hörnet av Norra begravningsplatsen, så planerar förvaltningen att ordna ett område för barngravar högst upp i den nordvästra delen av området.
Där finns ännu bara ett fåtal spridda gravar

staty

staty

staty

På den katolska begravningsplatsen finns en plats till minne av alla våra minsta.
staty

staty

staty