Beställ en bild på en gravsten!

 

Order a picture of a tombstone!

Du kanske vet att någon anhörig ligger begravd här på Solna kyrkogård, men har ingen möjlighet att själv komma hit för att besöka platsen eller ta en bild av graven och dess sten? Då kan du få hjälp av oss, vi fotograferar den grav du söker och skickar bilderna digitalt. Kostnaden är 200 SEK för bild på stenen och den omgivning den finns i. Beställning görs på info@norrabegravningsplatsen.se

You may know that a relative is buried here at the Cemetery in Solna, but have no opportunity to come here yourself to visit the site or take a picture of the grave and its stone? Then you can get help from us, we photograph the grave you are looking for and send the pictures digitally. The cost is 200 SEK for a picture of the stone and the surroundings it is in. Ordering is done at info@norrabegravningsplatsen.se

Kontakta mig

Jag heter Anders Arhammar och driver detta som ett hobbyprojekt. Det är en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte. Har du några frågor eller kommentarer om denna hemsida, så kan du kontakta mig via mail på info@norrabegravningsplatsen.se

Hitta hit

Hållplatser med access till kyrkogården:
Östra sidan Haga södra Västra sidan: Industrivägen Norra sidan: Karolinska sjukhuset – Prostvägen.
Här finner du SL reseplanerare.

Läs bloggen

Vill du följa mitt arbete så ska du läsa min blogg där jag berättar om hur arbetet fortskrider.

 

Kontakta begravningsplatsen

Solna stads kyrkogårdsförvaltning och Solna kyrkogård kan nås via den här länken på Solna församlings webbplats. Eller maila till kyrkogårdens kundtjänst.

Konsten på kyrogården

Det finns stor konst på kyrkogården, och jag letar upp den allteftersom. Här kan du läsa mer om Solna kyrka och här finns mer fakta om Solna kyrkogård.

Var finns graven

Här kan du se var ett urval berömda människor ligger begravda. Jag fyller på med namn allteftersom.

Hitta andra svenska gravar

SvenskaGravar – Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos för närvarande 35 kyrkogårdsförvaltningar. Bland annat från Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, Linköping, Karlstad. Via FinnGraven.se kunde man tidigare se en karta var den speciella graven i Solna fanns, som du sökte efter. Tyvärr är den tjänsten nu instabil. Ibland finns den, ibland inte. Men via LabOra kartor kan du, med lite letande, hitta det du söker. Gravar.se – Här finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, främst landsbygd. Även Solna kyrkogård är nu kopplad hit. Gravstensinventeringen – Gravstenar från huvudsakligen från före år 1900.