staty

Till minne av alla som ligger i Minneslunden. Konstnär Anita Brusewitz-Hansson.Minneslunden ligger högst upp på Lindhagens kulle, vid röda pricken.

staty