staty

Kvarter 11A grav 52. Till minne av Britt Vera Maria af Klercker (gravsatt 1942-08-19) Konstnär Emil Näsvall 1943.

staty