staty

Kvarter 05 grav 13. Till minne av Evelina W. Fahnehjelm (1839-1898). • Fakta från Wikipedia. Skulptör Ellen Roosval von Hallwyl. Avtäcktes 26 oktober 1929. Enligt ett referat i SvD var det “Vidriga omständigheter” som gjort att det dröjt att försätta vården i “värdigt skick”. Roosval skänkte sitt verk.

staty