staty

Kvarter 21B grav 89a. Till minne av Nils Einar Jönnick (1886 – 1969)

staty