staty

Kvarter 01A grav 111. Till minne av Anna killander (1884-1923). Konstnären heter Carl Fagerberg.

staty