staty

Kvarter 15E grav 1872. Till minne av polarfararnas Andrée, Fraenkel och Strindbergs gravsättning lördag 15 december 1934. Monumentet utfört av skulptören Tore Strindberg. Tore Strindberg gavs möjlighet att fullborda relieferna först i juli 1948. Urnorna sänktes ner i klippgraven av släktingar, ytterhöljena bestod av kopparurnor ritade av Tore Strindberg och gjutna hos Bergman. Stockholms stenhuggarmästarförening och Förenade granitindustrier samarbetade. De stora blocken fraktades från Flivik. Stenar från Vitön ingår i arrangemanget.

Men egentligen ska det väl ses i vinterskrud.

staty

staty

staty

staty

staty

staty

staty