staty

Kvarter 19A1 grav 53. Till minne av Ersson Jonas, arbetare (gravsatt 1914-07-27)