staty

Kvarter 13A grav 346. Till minne av Agnes von Krusenstierna, (1894-1940) • Fakta från Wikipedia. Konstverk av Carl Eldh, en relief i granit från 1940 som kom på plats 1945. Här vilar hon under namnet Sprengel.

staty

staty

staty