Till minne av Carl Gustaf Källberg (1870-1925) kvarter 16 grav 424.