staty

Kvarter 19B. Till minne av Betty Pettersson (1838 – 1885). Sveriges första kvinnliga student, filosofie kandidat och läroverkslärare. Hennes pionjärinsats banade väg för kvinnans rätt till högre utbildning. Statyn finns i område 19B. Betty är inte begravd på platsen. Statyn är gjord av Kristina Bergqvist-Selder.