Till minne av Oscar Björck (1860 – 1929) kvarter 15 grav 84. • Fakta från Wikipedia.

Prins Eugen talade vid begravningen liksom han var närvarande när hustrun Isaria, kallad “Sas” i konstnärskretsen, sänktes i samma grav 10 år senare.