staty

Kvarter 16A4 grav 1196. Till minne av Anders Leopold Berg (gravsatt 1936)