staty

Kvarter 07A grav 98A. Till minne av Per August Hultman (1843 – 1924) • Skulptör enligt signatur Alfred Ohlson.

staty