staty

Kvarter 21F grav 3. Till minne av Oscar Montelius (1843 – 1921) Fakta från wikipedia. Arkitekt H Wadsjö. Skeppet på hällen är taget från en gotländsk bildsten och urnorna beskriver funna, gamla nordiska askurnor från Skåne och Halland. Bildhuggaren Victor Palmér förverkligade Wadsjös ritningar. Avtäckningen skedde eftermiddag 4:e november 1931.

staty