staty

Kvarter 13C grav 130. Stockholm stads brandkår. Stenen ritad av kyrkogårdsarkitekt Olof Hult. Kasken av brons är gjuten hos Hermna Bergmans konstgjuteri.