staty

Kvarter 11H grav 354. Till minne av Karl August Söderlund.

staty

staty