staty

Till minne av Astrid och Raimondo Longo (1890 – 1977).

staty