staty

Kvarter 21A gravar 130 och 131. Till minne av många svenska publicister. Arkitekt är Gunnar Asplund. Här finns en ursprungsritning av stenen vid publicistklubbens grav. Kopian till graven intill, också den fylld med skribenter, gjordes av arkitekt Albert Flink 1946. Den först begravde (maj 1913) var den journalistiska nydanaren (SvD och Stockholms Dagblad) Carl Gustaf Tengwall (1864–1913). Den senast begravda är Kid Severin (1909-2000)

staty

staty