staty

kvarter 19B grav 5523. Till minne av Wiva Alfsol O Vesterlund (1879-1952)