staty

Mauritz Stiller (1883-1928 mosaiska kv F grav 1848) • Fakta från Wikipedia. På Stillers grav lade Svenska Filmsamfundet en krans 4 juni 1953, och ett tal hölls av Edvin Adolphson.