staty

Jerzy Einhorn (1925-2000 mosaiska kv ML grav 4697) • Fakta från Wikipedia.