staty

Kvarter 12E grav 148. Till minne av Fredrik Vilhelm Paulsson (1869-1923) • Avtäcktes långfredagen 1930. Sångaren och kamreren “Pålle”, fick vården av sina sångarkolleger. Kransar från Par Bricole, Odd Fellow och körerna “Sjung, sjung” samt “Muntergökarna”.

staty