staty

Kvarter 9 grav 342A. Till minne av Viveka Finnson (1962-2007).