staty

Katolska. Gravnummer: KATK VI 44, 45. Till minne av Antonio da Cunha de Soto Maior (1812-1894) • Fakta från Wikipedia. Avtäckt 3 november 1894. Den portugisiska flaggan låg över gravkullen.