staty

Kvarter 02 grav 555. Till minne av Wallin, Johan Olof (1779-1839) • Fakta från Wikipedia.

staty

Han ligger begravd på den plats därifrån han talade när han invigde kyrkogården. I Johan Olof Wallins tal vid invigningen använde han följande ofta citerade ord: “Veten I på vilket rum I ären? I stån ju på Edra egna gravar!” För Wallins publik fanns läktare, vid invigningstalet trefaldighetsafton 1827. Avtäckningen skedde på trefaldighetsafton 1841. Fast Carl XIV Johans bidrag, porträttet och harpan, tillkom senare.

En staty över Johan Olof Wallin finns utanför prästbostället vid Solna kyrkogård.