staty

Kvarter 19A3 grav 681. Till minne av Naima Sahlbom (1871-1957) • Fakta från Wikipedia. Avtäckt onsdag 26 juni 1901 då Gustaf Valfrid Sahlbom, fadern, begravdes.