staty

Kvarter 13C grav 418. Till minne av Nils Johan Edvard Fröding (1867-1910) Avtäcktes måndag 2 juni 1913. Ingenjör R Laurell gjorde ritning för den vita graniten. Stenhuggare Lindström högg den. Lutherska missionsföreningens norra församling reste vården. • Lite fakta från projekt Runberg. Han var predikant vid Immanuelskyrkan. I