staty

kvarter 19D grav 81. Till minne av Petrus Michael Kallander (1847-1901) • Fakta om Blomkronan. Avtäcktes söndag 16 augusti 1903. Per Kallander var tulluppsyningsman och grundade år 1878 sjuk- och begravningskassan Blomkronan, som reste vården.