staty

Kvarter 03 grav 86 Herman Meeths (1835-1889) • Fakta från Wikipedia.

staty