staty

Kvarter 21A grav 12a. Till minne av Lindberg, Per (1890-1944) samt hans far Johan August Lindberg (1846-1916) • Fakta från Wikipedia om Per Lindberg och om August Lindberg.

(Fågel Fenix) av Carl Eldh 1920, gravvård med relief i granit. Avtäcktes 2 oktober 1921.