Här och där står gamla hällar uppställda runt Solna kyrka, som ett tyst vittnesbörd om att det här är en plats med lång historia bakom sig. Här är några av dem.