Solna kyrka är en av Stockholms få rundkyrkor. Kyrkan, med sina bastanta gråstensmurar, byggdes sannolikt på 1180-talet och hade då två användningsområden. Dels var den kyrka, dels en borg och ett fäste i försvaret av bygden.

På 1200-talet revs den runda absiden (en halvrund avslutning på koret) och ersattes av det nuvarande koret. Östra delen av långhuset byggdes under 1300-talet och kyrkan kompletterades med den västra under tidigare delen av 1400-talet. Då byggdes också sakristian och vapenhuset.

Det var under 1400-talets andra halva som Albertus Pictor fick i uppdrag att dekorera väggar och valv. I dag återstår endast några rester av målningarna, eftersom kyrkorummet har varit överkalkat. Bäst bevarade, men hårt restaurerade, är vapenhusets målningar, som aldrig har varit överkalkade.

Målningarna har namnet Ars Moriendi, konsten att dö, och visar hur en ung man på dödsbädden uppsöks av både himmelens och helvetets representanter. Albertus Pictor har också gjort träskulpturen av S:t Martin, ett av Solna kyrkas skyddshelgon. Från samma tid är skulpturen av himladrottningen Maria med barnet på sin arm.

Under andra halvan av 1600-talet satte rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie på Karlbergs slott sin prägel på kyrkan. 1666 kom en ny altaruppsats på plats, Den ersatte den medeltida och består bland annat av två nederländska 1500-talsmålningar; ”Herdarnas tillbedjan” och ”Jesus frambäres i templet”. I altaruppsatsen finns också porträttmedaljonger av donatorn och hans fru. De la Gardie bytte ut predikstolen mot en i tidens smak, med både bibliska och högadliga symboler. Karl X Gustavs och Hedvig Eleonoras vapensköldar hängdes upp i kyrkorummet. Dopfunten är skulpterad i trä och ett verk från 1750 av Johan Ljung.

Orgeln som idag står i Solna kyrka, invigdes 1992. Den är byggd av Walter Thür i Torshälla och har 27 stämmor. Då byggdes också orgelläktaren, som med sina två framskjutande partier ger både kör och orgel utrymme.

Här kan du läsa mer om Solna kyrka och här finns mer fakta om Solna kyrkogård.