staty

I korsningen av Prästgatan/ryska Brinken i Gamla stan ligger Tyska kyrkans gamla gravkor som byggdes 1716. Det användes för gravsättningar fram till år 1860.

År 1881 revs de norra- och södra flyglarna på gravkoret och i samband med detta så flyttades alla gravarna från kyrkan till Norra begravningsplatsen i Stockholm. Totalt var det 1 865 dödskallar, ben och andra kvarlevor från uppemot 1 500 döda församlingsmedlemmar som fick en ny viloplats.

I samband med en renovering 1991 upptäcker dock församlingen att en kista har lämnats kvar. Anledningen framgår av en inskription:

Tacksamma barn har inköpt detta rum att i eviga tider bli ett orubbat viloställe åt deras ömt saknade mor, välborne kommerserådinnan Johanna Ulrica af Forselles, död 1790.

Efter en överenskommelse med den avlidnes släktingar beslutar församlingen att flytta även denna grav till Norra begravningsplatsen. Frågan är dock vad Johanna Ulrica själv anser om uppgörelsen. Enligt sägnen hemsöker hon nämligen det gamla gravkoret, berättar Stig Linnell i sin bok Stockholms spökhus.

Läs mer om gravkorets hemlighet, skrivet av den utmärkte författaren och journalisten Staffan H Westerberg.