E

Adolf W. Edelsvärd • Fakta om graven Kvarter 6 grav 304.
Gillis Edenhjelm • Fakta om graven Kvarter 2 grav 32.
Erik af Edholm (hovmarskalk) • Fakta om graven Kvarter 11 grav 515.
Erik af Edholm (militär) • Fakta om graven Kvarter 11 grav 515.
Ulla Ehrensvärd • Fakta om graven Kvarter 4 grav 222.
Carl Johan Ekströmer • Fakta om graven Kvarter 4 grav 180.
Henning Elmquist • Fakta om graven Kvarter 16 grav 934.
Ulf von Euler • Fakta om graven Kvarter 2 grav 82. Här finns en bild på stenen.