P

Bertil Palmgren • Fakta om graven Minneslund.
Lewi Pethrus • Fakta om graven Kvarter 4 grav 189. Här finns en bild på stenen.
Christer Pettersson • Fakta om graven Kvarter 39 grav 4984. Här finns en bild på stenen.
Ika Peyron • Fakta om graven Kvarter 12 grav 591.
Ludvig Peyron • Fakta om graven Kvarter 12 grav 591.
Magnus August Pontin • Fakta om graven Kvarter 17 grav 1005.
Denniz Pop • Fakta om graven Kvarter 5 grav 250. Här finns en bild på stenen.
Daniel Poppius • Fakta om graven Kvarter 6 grav 300.
Erik Gabriel Poppius • Fakta om graven Kvarter 6 grav 300.
Gabriel Poppius • Fakta om graven Kvarter 2 grav 31.
Hans Poppius • Fakta om graven Kvarter 6 grav 300.
Set Poppius • Fakta om graven Kvarter 6 grav 300.

Q

Torsten Quensel • Fakta om graven Kvarter 13 grav 687. Här finns bild på stenen.