Mitt emot den mäktiga Millesstatyn som står över Gösta Ekmans grav, ligger ett stort fält som kallas för kvarter 15A och 15B. Det är ett gammalt kistområde som 2021 kommer att tas i bruk igen, men 2020 stod där bara en liten sten, ensam mitt på ängen.
Ingen verkar veta när den stenen hamnade på plats, vem som ställt dit den eller varför den bär namnet Margie.

staty

Sedan tidigare, precis i kanten av samma fält, finns det också en liten oansenlig sten som det står Sara på, (1909-1912). Sara var en liten flicka som tre år gammal dog i lungtuberkolos. Hon har antagligen fått symbolisera många andra, för vid stenen finns det ofta fräscha blommor. Vid okända Margies sten finns det några plastfigurer och en lykta, och då och då hamnar även en mindre bukett runt den stenen också.

staty

Saras oansenliga grav

Den tredje stenen på området har texten “Här hvilar en älskad moder Emma Törnblom”.

Under 1860-70-talen anlades kvarter 15, senare delat i två, 15A och 15B. Kvarteret var ett så kallat “allmänt gravkvarter”, vilket innebar att de avlidna fick begravas utan kostnad, men också utan gravrätt.

I januari 1883 togs kvarter 15 i bruk. Enligt en gravkarta från november samma år var över 2 000 personer begravda i kvarteret. Det allmänna varvet, som gravskicket kallas, användes i Sverige från 1700-talet fram till 1960-talet.

Gravarna var placerade tätt i rader och de markerades vanligtvis av en enkel gravsten eller ett litet träkors. Under 1900-talet har de flesta allmänna gravkvarter lagts om för nya gravskick.

Omkring 1930 togs kvarter 15 ur bruk men tre av de små gravstenarna lämnades kvar. År 2020 började kvarteret användas igen. Kvarterets nya gestaltning återspeglar det förgångna genom sin lågmäldhet och små gravstenar. gravradernas ursprungliga placering har behållits och de tre kvarlämnande gravstenarna, Sara, Emma och Margie, har bevarats på sin plats som en historisk återblick.