staty

Kvarter 15E grav 13a. Till minne av Claes Åke Mauritz Pauli (1876 – 1968) Skulptör Alice Nordin.Graven skapades för ryttmästaren Paulis första hustru Raven, men omtalas redan i Stockholmstidningen 13 augusti 1927 som en familjegrav. Alice Nordin hade även ordnat med två cypresser, en häll över urnorna och skulpterat en bänk i granit.

staty