staty

Kvarter 15C grav 2. Till minne av Birger Varenius (1886 – 1971)