staty

Kvarter 21A grav 19a. Till minne av Anton Nyström (1842 – 1931) • Konstnär Axel Wallenberg. En krans las ner på graven av Stockholms arbetarinstitut på hans 100-årsdag, söndag 15 februari, 1942.

staty