Sten nr 178 – Eldbegängelseföreningen

Sten nr 178 – Eldbegängelseföreningen

staty

Kvarter 12B grav 9. Till minne av Eldbegängelseföreningen