staty

Kvarter 12B grav 9. Till minne av Eldbegängelseföreningen