staty

Kvarter 11H grav 356. Till minne av K A Jansson (1854 – 1933).

staty
Konstnär enligt signatur nedan S Flink?
staty