staty

Kvarter 11H grav 362. Till minne av Karl Vilhelm Karlsson (1834 – 1915)