staty

Kvarter 09 grav 275a. Till minne av Carl Levin Warenius (1861 – 1922)

staty