staty

Kvarter 21C grav 206. Till minne av Hellbom, Hjalmar, apotekare (gravsatt 1928-10-14) Verket är från 1929.