staty

Kvarter 21C grav 70. Till minne av Ernst Olof Lidin (gravsatt 1933-01-13)

staty