staty

Kvarter 21D grav 60. Till minne av Per Martin Wohlin (gravsatt 1945)

staty