Till minne av Carl August Strandberg (1818-1877) kvarter 2 grav 52. • Fakta från Riksarkivet. Konstnär Adolf Lindberg. Stenen restes i slutet av 1917 men Adolf Lindbergs porträtt försenades på grund av metallbrist. Strandbergs bortvittrade första monument var en “cylinder” av porfyr, från november 1878. Den finns på bild i DN för 26:e februari 1908.Det krönande, svarta korset saknas på DN-teckningen.